Lidmaatschap

Ons GO! atheneum Mariakerke biedt aan elke leerling van het secondair onderwijs de mogelijkheid om na inschrijving gratis het schaken aan te leren en te beoefenen.

Gelieve bij interesse het inschrijvingsformulier in te vullen via deze website om gratis lid te worden. Meld hierbij of je een beginner bent en graag een initiatieles krijgt. Achteraf ontvang je een eerste uitnodiging.

Bij minder dan 20 inschrijvingen kan deze groep leerlingen op elke maandag tijdens de middagpauze van 13.15 tot 13.40 uur in lokaal 0.04 één of meerdere partijtjes schaken onder leiding van de leraar en schaakmeester, dhr. Coussens.

Bij meer dan 20 inschrijvingen (max. 40) worden de deelnemers ingedeeld in twee groepen. De ene groep schaakt dan op maandagmiddag, de andere op donderdagmiddag. Op de website kan je het aantal inschrijvingen realtime volgen. Over de verdeling en timing word je tijdig ingelicht via Smartschool en op de schaakwebsite bij agenda.

Bij elk schaakmoment wordt jouw deelname gemeld via de schaakwebsite zodat een maximum van 40 leerlingen kan toegelaten worden om te schaken.

Afspraken:

  • Je volgt de gegeven richtlijnen van de leraar op zodat elk schaakmoment in alle sereniteit verloopt. In het andere geval zal je niet meer welkom zijn.
  • Je schaakt op een schaakbord met schaakstukken van de school. Op het einde van de schaaksessie berg je alles op in een doos. Controleer hierbij of er geen enkel stuk ontbreekt. Deze doos leg je vervolgens in de voorziene kast in hetzelfde lokaal 0.04, waar het schaken doorgaat.

*afhankelijk van het aantal inschrijvingen - dit wordt nog nader bepaald